O mne

Image

JUDr. Daniela Kesziová

Vzdelanie
  • 2013 – 2015 Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
  • 2015 – 2017 Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského – dokončenie bakalárskeho štúdia
  • 2017 – 2019 Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského – Magisterské štúdium
  • 2019 – 2020 - Vysoká škola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského – Doktorandské štúdium

Schopnosti a znalosti
  • ECDL Európsky vodičský preukaz na PC pokročilý
  • Odborný kurz – Realitný obchod v praxi
  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu – Mediátor

Jazykové znalosti
  • Slovenský jazyk – materinský jazyk
  • NJ – Goethe inštitút – aktívne A, A1, B, B1
  • Maďarský jazyk – pasívne

Mediácia má svoje opodstatnenie takmer v každej oblasti spoločenského života. V dnešnej dobe sa uplatňuje najmä v sociálnej oblasti, pri pracovnoprávnych sporoch a sporoch v podnikateľskej sfére, ale aj v rodinných sporoch v prípade narušených vzťahov.

Počas štúdia som hľadala aj iné formy riešenia sporov, ako súdne procesy, a jedným je práve mediácia. V porovnaní s mediáciou môžu byť súdne procesy dlhotrvajúce, a tiež finančne viac náročné. Tiež tu vzniká pravdepodobnosť zhoršenia vzťahov medzi stranami sporu a môžu sa pridať ďalšie nevýhody súdneho konania, ktorým je možné sa pri mediácii vyhnúť.

Po absolvovaní odbornej prípravy som sa rozhodla pre povolanie mediátora, lebo mám na to predpoklady pomáhať ľuďom, hľadať obom zúčastneným stranám primerané riešenia urovnania konfliktných situácií a nezhôd.

Žiť bez konfliktov nie je reálne, ale reálne je hľadať možnosti na zvládnutie konfliktov, ktoré by boli pre obe strany vyváženým riešením.