Vyriešte
svoje spory
mediáciou.
Viac info
Neviete sa dohodnúť? Riešime spory
vo viacerých
oblastiach.
Viac info
Rýchle
a diskrétne
riešenie sporov.
Kontakt
Image

JUDr. Daniela Kesziová - mediátorka

Mediácia má svoje opodstatnenie takmer v každej oblasti spoločenského života. V dnešnej dobe sa uplatňuje najmä v sociálnej oblasti, pri pracovnoprávnych sporoch a sporoch v podnikateľskej sfére, ale aj v rodinných sporoch v prípade narušených vzťahov.

Počas štúdia som hľadala aj iné formy riešenia sporov, ako súdne procesy, a jedným je práve mediácia. V porovnaní s mediáciou môžu byť súdne procesy dlhotrvajúce, a tiež finančne viac náročné. Tiež tu vzniká pravdepodobnosť zhoršenia vzťahov medzi stranami sporu a môžu sa pridať ďalšie nevýhody súdneho konania, ktorým je možné sa pri mediácii vyhnúť.

Viac info ...

6 dôvodov prečo s nami spolupracovať

  • Ekonomická nezávislosť,
  • okrem občiansko-právnych sporov, rodinno - právnych sporov, pracovno-právnych sporov a obchodno - záväzkových sporov, sa špecializujem aj na nehnuteľnosti,
  • spísanie rôznych zmlúv a dohôd (napríklad: darovacia zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, zmluva o dielo, nájomná zmluva a mnoho ďalších),
  • príjemná, uvoľňujúca atmosféra,
  • individuálny prístup ku každému riešenému sporu,
  • prispôsobenie sa klientom, čo sa týka dohody termínov. Mediácia sa po dohode s klientom môže konať aj vo večerných hodinách (max do 20.00).